OptimiDoc | Správa tisku

Document digitization

Správa tisku

Zabezpečení zařízení

Plus mnohem víc

Single Sign-On s jinými aplikacemi
Pomocí funkce jednotného přihlášení lze převzít přihlašovací údaje z jiné aplikace, která řeší zabezpečení multifunkčního zařízení, a využít tak pouze skenování nebo jinou funkcionalitu OptimiDoc.
Synchronizace uživatelů
OptimiDoc se dokáže napojit do existující uživatelské databáze zákazníka a pravidelně synchronizovat jednotlivé uživatele včetně jejich oddělení nebo skupin. Mezi podporované uživatelské databáze patří:
  • Active Directory
  • Open LDAP
  • Azure AD
  • Lotus Domino
Další možný způsob importu uživatelů je pomocí CSV souboru.
Automatické přiřazení karty
V případě, že uživatel nemá přiřazenou kartu ke svému OptimiDoc účtu, je zde možnost si kartu přiřadit prvním použitím této karty. OptimiDoc si zažádá o zadání PINu (případně jména a hesla) na panelu zařízení, ověří si, zda karta neexistuje v databázi, a na základě informací kartu uloží danému uživateli.
Automatické generování PINů
Pro snadnou implementaci řešení OptimiDoc u zákazníka lze využít nástroje jako automatické generování PINů, kdy systém sám nastaví jednotlivým uživatelům PIN a odešle jej do jejich e-mailových schránek. Ti se pak mohou pomocí vygenerovaného PINu přihlásit do zařízení.

Tisk dokumentů

Plus mnohem víc

Mobilní tisk
Pomocí mobilního tisku může uživatel odesílat své dokumenty přímo do tisku ze svého mobilního zařízení. Vše zvládne pomocí podpory Google Cloud Print, e-mailového klienta ve svém telefonu, tabletu či notebooku. S technologií zabudovanou do OptimiDoc můžete tisknout nejen PDF či obrázky, ale také dokumenty jako Microsoft Word, Excel nebo PowerPoint bez potřeby instalace Microsoft Office.
Delegovaný tisk
Krom funkce FollowMe tisk OptimiDoc umožňuje zasílat tiskové úlohy přímo na tisk s podporou všech ostatních možností. Delegovaný tisk umožňuje odeslat tiskové úlohy do sdílené fronty, ze které mohou dané dokumenty vytisknout uživatelé, kteří mají přístup do této skupiny.
Tiskové politiky
Sada tiskových pravidel umožňuje provést operace s jednotlivými dokumenty na základě předdefinovaných podmínek. Zajistíte tím dodržování tiskových pravidel společnosti. Nastavíte tím například převod všech tisků z e-mailových aplikací na černobílý a oboustranný tisk.
Tisk pomocí mobilní aplikace
Mobilní aplikace přináší uživatelské rozhraní OptimiDoc přímo do mobilního telefonu či tabletu. Uživatel má tak k dispozici plnou funkcionalitu pro tisk, skenování a autentizaci přímo na svém mobilu. Tisková mobilní aplikace umožňuje nejen prohlížet a spravovat dokumenty v OptimiDoc, ale také je odeslat na dostupná tisková zařízení. Pomocí QR kódu lze získat autorizovaný přístup k multifunkčnímu zařízení a naplno tak využívat řešení OptimiDoc.
Tisk pro hosty
Funkcionalita, která nabízí návštěvníkům firmy možnost vytisknout si dokumenty ve vašem prostředí, bez potřeby připojení do lokální sítě. Návštěvník odešle své dokumenty na předem definovanou e-mailovou adresu a obratem mu přijde e-mailová zpráva obsahující přístupové údaje pro přihlášení do zařízení. Vy určujete, jaká práva budou hosté mít a na jak dlouho.
Android terminál
Android terminál umožňuje využít mobilní aplikaci pro Android v módu, kdy je tablet pevně spojen s konkrétním zařízením. Tento tablet pak můžou využívat uživatelé, kteří si budou chtít vyzvednout své tisky na příslušném zařízení. V tomto módu je také podporována čtečka karet.

Reporting

Plus mnohem víc

Pokročilé reporty v Excel
OptimiDoc umožňuje exportovat data přímo do Microsoft Excel souboru. Pomocí předvytvořené šablony reportu pak můžete sledovat spotřebu papíru, využití duplexního tisku, nebo dokonce vytížení zařízení v jednotlivých dnech a hodinách. Reporty je taktéž možné exportovat do dalších formátů, jako jsou HTML, CSV a XML, pro vlastní zpracování.
Automatické reporty
OptimiDoc umožňuje uživatelům pomocí e-mailové zprávy pravidelně zasílat reporty, díky kterým má uživatel přehled o svém oddělení, nebo případně celém tiskovém prostředí.
Ceníky
Administrátor má možnost v OptimiDocu nadefinovat ceník pro uživatele, ve kterém nastaví ceny pro jednotlivé formáty papíru, barevnost nebo typ operace. Ceník se poté naváže na zařízení a veškeré operace budou kalkulovány dle něj.
Projektové účtování
Díky této funkcionalitě je možné sledovat náklady na jednotlivé projekty nebo rozdělení tisků na firemní a soukromé. OptimiDoc umožňuje taktéž vytvoření sady projektů, kde si uživatel může vybrat konkrétní projekt, na který má být úloha zaúčtována.

Monitoring zařízení

Monitoring stavu zařízení

Oznámí chybějící materiál nebo poruchy

Monitoring zařízení pravidelně kontroluje jednotlivé stavy zařízení a spotřebních materiálů.

Administrátor vidí přes webové rozhraní, co se děje v tiskovém prostředí, a může jednoduše reagovat na vzniklé problémy.

Monitoruje:

  • stav zařízení
  • stav papíru v zásobnících
  • stav tonerů
  • stav ostatního spotřebního materiálu
Systémové notifikace

Automaticky monitoruje a informuje

Upozorněním lze nakonfigurovat pravidelné notifikace do e-mailu v případě změny stavu zařízení nebo poklesu spotřebního materiálu pod předdefinovanou úroveň.

E-mail pak může obsahovat informace o konkrétním zařízení, ale také detailní popis problému nebo typ spotřebního materiálu, který potřebuje výměnu. Systémem notifikací lze zajistit rychlé řešení poruch nebo předejít výpadkům jednotlivých tiskových zařízení.

Co můžeme udělat pro vaši firmu?

Rádi vám poskytneme nezávaznou konzultaci a řekneme vám vše o možnostech OptimiDoc.

Chci nezávaznou prezentaci