OptimiDoc | Zarządzanie wydrukiem

Document digitization

Zarządzanie wydrukiem

Zabezpieczenie urządzenia

I wiele więcej

Pojedyncze logowanie do innych aplikacji (SSO)
Funkcja pojedynczego logowania (SSO) może wykorzystywać dane logowania z innych aplikacji, które zabezpieczają urządzenie, tym sposobem umożliwiając wyłącznie skanowanie i inne funkcjonalności OptimiDoc.
Synchronizacja użytkownika
OptimiDoc może połączyć się z istniejącą bazą danych klienta i wykonać synchronizację użytkowników, włącznie z departamentami lub grupami. Do wspieranych baz danych należą:
  • Active Directory
  • Open LDAP
  • Azure AD
  • Lotus Domino
Inną możliwością importowania użytkowników jest wykorzystanie pliku CSV.
Automatyczne przypisywanie kart zbliżeniowych.
Jeśli użytkownik nie ma przypisanej żadnej karty do swojego konta OptimiDoc, karta może być przypisana przy pierwszym użyciu. OptimiDoc zażąda wpisania PINu (i/lub nazwy użytkownika i hasła) na panelu sterowania urządzenia, zweryfikuje, czy dana karta istnieje w bazie danych i przypisze tę kartę do użytkownika, bazując na podanych informacjach.
Automatyczne generowanie kodu PIN
Aby bezproblemowo wprowadzić rozwiązania OptimiDoc w siedzibie klienta, można wykorzystać niezwykle użyteczne narzędzia, takie jak automatyczne generowanie kodu PIN: system będzie automatycznie ustalał kody PIN dla różnych użytkowników i wysyłał je na ich adres E-Mail. Następnie użytkownicy będą mogli zalogować się do urządzeń, wykorzystując nadesłany kod PIN.

Drukowanie dokumentów

I wiele więcej

Druk mobilny.
Druk mobilny pozwala użytkownikowi wysyłać pliki do druku bezpośrednio z jego urządzenia przenośnego. Zarządzanie odbywa się za pośrednictwem Google Cloud Print oraz programu zarządzającego wiadomościami E-Mail, które klient ma na swoim telefonie, tablecie czy laptopie. Z technologią, którą posługuje się OptimiDoc, możesz drukować pliki PDF, obrazy ale również dokumenty takie, jak pliki programu Microsoft Word, Excel czy PowerPoint bez potrzeby instalowania pakietu Microsoft Office.
Druk delegowany
Poza wydrukiem podążającym, OptimiDoc pozwala Ci wysyłać zadania drukowania bezpośrednio do drukowania, ze wsparciem wszystkich pozostałych opcji. Druk delegowany pozwala Ci wysłać dokumenty do wspólnej kolejki, z której inni użytkownicy z prawem dostępu grupy mogą go wydrukować.
Polityki wydruku
Zestaw reguł drukowania pozwala użytkownikowi wykonywać operacje na pojedynczych dokumentach, opierając się na predefiniowanych ustawieniach. To zapewni zgodność z odgórnymi zasadami drukowania. Można na przykład ustalić zasadę, że wszystkie wydruki z wiadomości E-Mail będą wykonywane w czerni i bieli oraz dwustronnie.
Drukowanie przez aplikację mobilną
Aplikacja mobilna przenosi interfejs OptimiDoc bezpośrednio na telefon lub tablet. Cała gama funkcji zostaje udostępniona użytkownikowi na potrzeby drukowania, skanowania i uwierzytelniania bezpośrednio na jego telefonie. Z aplikacją możesz przeglądać i kontrolować dokumenty w OptimiDoc lub wysyłać je do dostępnych drukarek. Z kodem QR możesz uzyskać dostęp do zabezpieczonego urządzenia wielofunkcyjnego i skorzystać ze wszystkich rozwiązań OptimiDoc.
Drukowanie dla gości
Ta opcja pozwala gościom drukować w Twoim środowisku bez konieczności podłączania się do Twojej sieci lokalnej. Osoba odwiedzająca może wysłać swoje dokumenty do predefiniowanej skrzynki pocztowej i natychmiastowo otrzymać wiadomość zwrotną z danymi do logowania do urządzenia. Ty decydujesz o tym, czy gość może drukować i jak długo.
Panel Android
Z panelem Android możesz użyć aplikacji mobilnej na Androida gdy urządzenie mobilne jest połączone z urządzeniem drukującym. Użytkownicy, którzy przyszli odebrać swoje wydruki używają wtedy tego urządzenia mobilnego. W tym trybie wspierany jest również czytnik kart.

Raportowanie

I wiele więcej

Zaawansowane raporty dostępne w skoroszycie Excel
OptimiDoc umożliwia pobranie danych bezpośrednio do przygotowanego arkusza Microsoft Excel. Dzięki naszemu szablonowi możesz przygotować takie dane jak zużycie papieru, wykorzystanie dupleksu czy nawet obciążenie urządzenia w danym dniu lub konkretnej godzinie. Raport można wyeksportować do innego formatu pliku (HTML, CSV, XML), by go później przetwarzać.
Automatyczne raporty
OptimiDoc umożliwia wysyłanie raportów pocztą elektroniczną upoważnionym użytkownikom, więc łatwo można monitorować swój departament bądź całe środowisko druku.
Cenniki
Administrator może zdefiniować cennik, w którym ustala koszt papieru, wydruku kolorowego i mono oraz formatu dokumentu. Cennik jest później powiązany z urządzeniem i wszystkie operacje są rozliczane według wprowadzonych kosztów.
Rozliczanie projektów
Funkcjonalność umożliwiająca monitorowanie kosztów określonych projektów, wydruków służbowych bądź prywatnych. W OptimiDoc możemy zdefiniować zestaw projektów, gdzie użytkownik wybiera jak przydzielić koszt danej operacji.

Monitorowanie urządzeń

Monitorowanie statusu urządzeń

Zgłaszanie usterek lub brakujących materiałów eksploatacyjnych

Monitorowanie urządzeń to regularne sprawdzanie zarówno stanu urządzenia, jak i materiałów eksploatacyjnych.

Administrator poprzez panel www ma wgląd w to, co dzieje się w jego środowisku wydruku i może odpowiednio reagować.

Administrator monitoruje:

  • stan urządzenia
  • ilość papieru w kasetach
  • poziom tonera
  • stan pozostałych materiałów eksploatacyjnych
Powiadomienia systemowe

Automatyczne monitorowanie i system powiadomień

OptimiDoc umożliwia ustawienie powiadomień, które będą wysłane pocztą elektroniczną gdy status urządzenia się zmieni lub poziom materiałów eksploatacyjnych spadnie poniżej określonej wartości.

Wiadomość może zawierać informacje dotyczące urządzenia ale również szczegółowe informacje dotyczące zdarzenia lub materiału, który wymaga wymiany. System powiadomień zapewnia szybkę reakcję personelu na usterki lub może nawet zapobiegać przestojom w pracy urządzeń.

Co możemy zrobić dla Twojego biznesu?

Z przyjemnością porozmawiamy o Twojej sytuacji i pokażemy jak OptimiDoc może wspomóc Twoje procesy biznesowe.

Chciałbym umówić niezobowiązującą prezentację