OptimiDoc | Digitalizace dokumentů

Document digitization

Digitalizace dokumentů

Digitalizace dokumentů OptimiDoc

Jednoduše a precizně digitalizuje dokumenty

Umožňuje snadněji a rychleji digitalizovat dokumenty na kterémkoliv zařízení.

Zároveň zpracuje jednotlivé dokumenty a automaticky je uloží do vašeho digitálního archivu nebo na cloudové úložiště. Samozřejmostí je odeslání do e-mailové schránky uživatele.

Každodenní digitalizace

Digitalizace do cloudových úložišť

Uloží dokumenty v digitální podobě kamkoliv

Možnost uložit dokument přímo ze zařízení do cloudového úložiště ulehčuje všem uživatelům každodenní práci.

Nemusí složitě odesílat dokumenty do e-mailu a pak je přeukládat. Dojde tím také k výraznému snížení nároku na kapacitu e-mailového systému a dalších úložišť.

Podporovaná úložiště:

 • OneDrive Personal/Business
 • SharePoint Online
 • Google Drive
 • DropBox
 • Box
 • Lokální/sdílený adresář
 • Distributed filesystem
 • WebDav
 • FTP/FTPs
 • OptimiDoc
 • Script
Převod dokumentů

Ukládá do více než deseti nejběžnějších typů souborů

OptimiDoc dokáže převést skenované dokumenty do více než 10 typů souborů. Nepřevádí pouze do čistého textu, ale dokáže zachovat formátování, odstavce či obrázky na správném místě.

Mezi nimi nechybí ty nejpoužívanější: Microsoft Word, Microsoft Excel, prohledávatelné PDF, HTML či obyčejný TXT soubor.

Podpora dalších vstupů

Pouze skener na multifunkčním zařízení je minulostí

Zpracovávejte dokumenty už v digitální podobě. Digitalizovaný dokument můžete odeslat přes e-mail, uložením do adresáře nebo vložením přes webové rozhraní.

Jednoduše si pak můžete nechat převést dokument do Wordu odesláním na e-mailovou adresu word@spolecnost.com. Digitalizaci dokumentu můžete provádět pomocí mobilní aplikace a to pořízením fotografie nebo nahráním fotografie z galerie mobilního zařízení.

Plus mnohem víc

Ostatní destinace
Digitalizované dokumenty je možné uložit do několika skenovacích destinací najednou, bez potřeby přesouvání souboru. Zároveň také umožňuje po dokončení zpracování nad dokumentem spustit jinou aplikaci nebo script.
Procházení cílové destinace
Přímo na zařízení si můžete procházet cílovou destinaci a zvolit si adresář, do kterého bude finální dokument uložen. V případě, že adresář neexistuje, si jej můžete také jednoduše vytvořit.

Digitální kancelář

Rozpoznání čárového kódu

Přehledně dohledá digitalizovaný obsah

Přečte čárové kódy a využije je pro zpracování dokumentů v systému pro správu dokumentů nebo pro indexaci, pojmenování a klasifikaci dokumentů.

OptimiDoc podporuje rozpoznání více než 60 nejpoužívanějších 1D a 2D kódů.

Separace dokumentů

Digitalizuje dokumenty hromadně

Separace dokumentů se velmi často používá v případě dávkované digitalizace více dokumentů najednou. Díky tomu nepotřebujete digitalizovat všechny dokumenty samostatně.

Automaticky odděluje dokumenty pomocí prázdné stránky, zvoleného čárového kódu na první straně dokumentu, pevného počtu stran nebo předdefinovaného textu na dokumentu.

Zónové OCR

Sleduje vymezený prostor dokumentů

Zónové OCR může být použito při získání textu nebo čárového kódu z předdefinované pozice v dokumentu. Zároveň lze pomocí filtrů omezit text specifikovanou šablonou nebo vybrat jen určitou část rozpoznaného textu.

Tato funkcionalita vám zautomatizuje získání požadovaných dat z dokumentů, jako je dodací list či faktura, nebo jiných strukturovaných dokumentů.

Plus mnohem víc

Vylepšení kvality obrazu
OptimiDoc provádí celou řadu operací pro vylepšení obrazových dat dokumentu. Toto vylepšení je základem pro kvalitní rozpoznávání a následnou archivaci dokumentu. Mezi podporované funkce vylepšení kvality dokumentu patří:
 • Automatická detekce orientace stránky
 • Vyrovnání stran
 • Vylepšení kvality obrazu
 • Rozdělení dvojstran
 • Odstranění prázdných stran
Metadata dokumentu
Každý digitalizační proces může mít předdefinovány metadata, které uživatel zadá na multifunkční tiskárně a popisují daný dokument. Ty lze pak předat do jiných systémů nebo využít pro definici finálního úložiště.
Automatické pojmenování dokumentů
Dokument může být pojmenován dle hodnot získaných z extrahovaných zón, čárových kódů anebo pomocí systémových parametrů, jako jsou například čas zpracování a jméno uživatele.
Notifikace a záložní destinace
Během jednoho procesu skenování lze dokument uložit do více destinací najednou pokaždé nebo jej uložit pouze v případě problémů při uložení do primární destinace. Uživatel pak také může dostat informaci o výsledku doručení do e-mailu nebo kterékoliv jiné podporované destinace.
Skenování přes mobilní aplikaci
Dokument je také možné odeslat pomocí naší mobilní aplikace, kde uživatel má možnost nahrát dokument z paměti mobilního zařízení anebo pořízením fotografie. Uživatel tak může vyfotit doklad a poslat jej přímo do účtárny.

Digitalizuje dokumenty kamkoliv a do libovolných formátů

Víme, jak moc jdou ruku v ruce pořádek a efektivita. Proto pro vás máme výkonné nástroje OptimiDoc pro každodenní digitalizaci.

Co můžeme udělat pro vaši firmu?

Rádi vám poskytneme nezávaznou konzultaci a řekneme vám vše o možnostech OptimiDoc.

Chci nezávaznou prezentaci